استیکر بولت ژورنال

مجموعه استیکرها، مخصوص استفاده برای پلنرها و بولت ژورنالها هستن که شامل تعداد زیادی استیکر با طرح‌های متنوع و موضوعات مختلف در یک برگ‌ هستند. از این برچسب‌ها میتونید برای زیبا کردن دفتر برنامه‌ریزی استفاده کنید و بولت ژورنال استفاده کنید.