برگه یادداشت

کاغذهای یادداشت مغازک مجموعه‌ای از برگه های طراح دار مخصوص نوشته‌های کوچک هستن که میتونید هم به بورد و یخچال بزنید برای یادآوری کارها و نوشتن لیست خرید یا ازشون برای تزیین دفترهای بولت ژورنال و اسکرپ بوکتون استفاده کنید.

پیام در واتساپ